->  เข้าใช้งานขณะนี้  คน     -> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 222 วัน  ->  สิ้นปี 2558
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
 • หนังสือประชาสัมพันธ์ -> จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 • คู่มือการใช้โปรแกรม -> ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  •   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  โทร.0-4222-1677 โทรสาร.0-4222-1677
  E-mail Address :  info@yoursite.net    yot_udon@yahoo.com.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 0.00 วินาที