• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 198 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/3
  ลว.  02 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ยกเลิกเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สพฐ.(ส้วม 4 ที่)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 179 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/1
  ลว.  01 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม(ส้วม4ที่)โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 188 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/2
  ลว.  01 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม(ส้วม4ที่)โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 202 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/5
  ลว.  02 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม ,
  เรื่อง : ประกาศเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม(ส้วม4ที่)โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 186 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/6
  ลว.  12 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม ,
  เรื่อง : ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 230 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/1
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพคุณแม่ ผอ.พิสมัย สิมสีพิมพ์ ผอ.ร.ร.นิคมฯ ๕
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อด.๑ ร่วมงานฌาปณกิจศพ
  คุณแม่วันดี โกมาลย์ คุณแม่ผอ.พิสมัย สิมสีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๕
  ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
  ณ วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหลวงปู่เสน บ้านหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 165 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/24
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สมพร อุ่ยตระกูล
  รายละเอียด :  ด้วยคุณแม่สมพร อุ่ยตระกูล มารดาของคุณครูสมยศ อุ่ยตระกูล ข้าราชการครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๕ และคุณครูวัฒนา อุ่ยตระกูล ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ได้เสียชีวิต กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ ๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาสามพระอาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์
  กราบขออภัยหากข้าพเจ้ามิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 174 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176.013/21
  ลว.  02 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2556
  รายละเอียด : เพื่อนครูติวเตอร์ โดย ผอ.ทองเหรียญ บุญปก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติวสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 204 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176.013/3
  ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติวสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : เพื่อนครูติวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติวสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ติวเพื่อนครูติวเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04176.013/45
  ลว.  09 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรครูภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/56
  ลว.  17 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ,
  เรื่อง : รายชื่อนักเรียน ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/7
  ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04176.013/8
  ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ๕ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ซ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอดุลย์ ณ?หนองคาย


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  โทร.0-4222-1677 โทรสาร.0-4222-1677
  E-mail Address :  info@yoursite.net    yot_udon@yahoo.com.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1432 วินาที